Organizacje Pozarządowe

 • Program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Uchwała Nr XLIII/533/16 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Stalowa Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

 • Rejestr umów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

  • 2017 r.

Pliki do pobrania:

 1. Wzór wypełnienia oferty w otwartym konkursie ofert
 2. Dotacje
 3. Oferta realizacji zadania publicznego
 4. Opis faktury (dobre praktyki)
 5. Porozumienie o współpracy wolontarystycznej
 6. Rozliczenie pracy wolontariuszy i pracy społecznej
 7. Rozliczenie zadania publicznego
 8. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego (dotyczy ofert złożonych przed 3 września 2016 r.)
 9. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego (dotyczy ofert złożonych po 3 września 2016 r.)

Nadchodzące wydarzenia

 • Kolorowe wakacje – półkolonie dla dzieci

  1 lipca 2017
 • Letnie czytanie

  1 lipca 2017
 • Wakacje z Muzeum

  1 lipca 2017

Zobacz Kalendarz Wydarzeń