Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza

Najstarszą instytucją kulturalną w mieście jestMiejska Biblioteka Publiczna. Powstała w grudniu 1938 roku z inicjatywy pierwszych mieszkańców Stalowej Woli. Dziś biblioteka jest prężnym ośrodkiem kulturotwórczym. Ze zbiorów biblioteki głównej i filii korzysta rocznie ponad 14 tys. czytelników.

MBP funkcjonuje obecnie w schemacie: Biblioteka Główna – Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci oraz sześć filii bibliotecznych, w tym biblioteka „książki mówionej”- przeznaczona dla osób niewidomych i niedowidzących.

Placówka posiada bogate, stale unowocześniane, wielofunkcyjne księgozbiory; prasę (56 tytułów w ponad 120 egzemplarzach); kompetentną obsługę zapewniającą wysoką jakość usług.

Księgozbiór to ponad 210 tysięcy woluminów; dodatkowo książki tzw. „dużej litery”, audiobooki, ok.1600 tytułów tzw. „książki mówionej” oraz materiały audiowizualne.

Biblioteka wzbogaca zbiory o nowości wydawnicze.

Biblioteka Główna i filie posiadają nowoczesny sprzęt techniczny, komputery, kserokopiarki i oprogramowanie.

Biblioteka wierna swojej podstawowej misji – gromadzenia dorobku kulturalnego pokoleń – jest skarbnicą wiedzy o regionie.

MBP skupia stalowowolskie środowisko literackie ze Stowarzyszenia Literackiego „Witryna”, organizowane są wieczory promujące tomiki wierszy członków stowarzyszenia oraz spotkania otwarte dla osób zafascynowanych kulturą słowa. Podjęta została współpraca ze Stalowowolskim Towarzystwem Kulturalnym.

Corocznie do 2006 roku za twórczość literacką oraz za działalność w zakresie upowszechniania współczesnej literatury Prezydent Miasta przyznawał Nagrodę Literacką Miasta Stalowej Woli p.n. „Gałązka Sosny”. Obecnie jest to nagroda Miasta Stalowej Woli

dla autorów dzieł literackich traktujących o Stalowej Woli i autorów związanych ze Stalową Wolą, których dzieła stanowią znaczący wkład dla kultury i nauki polskiej i obcej oraz dla osób mieszkających lub pracujących w Stalowej Woli, które były twórcami znaczących wydarzeń kulturalnych w naszym mieście.

Biblioteka jest także organizatorem Stalowowolskich Dni Książki.

Rozszerzona została oferta dla uczniów szkół podstawowych i średnich w zakresie współpracy dotyczącej organizacji różnych imprez / konkursy, quizy, wystawy, spotkania autorskie, pogadanki warsztaty poetyckie, lekcje biblioteczne/, które pomagają w realizacji założonych przez szkoły celów dydaktyczno – wychowawczych.

Instytucja pozyskuje nowych użytkowników, oferując wszystkim mieszkańcom różnorodne, ciekawe formy pracy kulturalnej. Najbogatsza oferta skierowana jest do najmłodszych czytelników.

Rozwijają się, realizowane zgodnie z zapotrzebowaniami nauczycieli szkół i przedszkoli, cykle edukacyjne: czytelnicze i medialne, ekologiczne, regionalne i o sztukach pięknych.

Z przedszkolami organizowane są głośne czytania oraz lubiane przez dzieci dramy i przedstawienia teatrzyków kukiełkowych.

Zorganizowano system zajęć bibliotecznych dla dzieci ze stalowowolskich osiedli oraz stałe konkursy plastyczne i ekspozycje prac plastycznych.

Dla młodzieży organizowane są „Warsztaty literackie” prowadzone wspólnie z Gimnazjum Nr 3.

Współpracując z Komendą Powiatową Policji biblioteka prowadzi cykle pogadanek dotyczących uzależnień, zakończone konkursami.

Czytelnikom starszym proponuje: wieczory literackie, spotkania autorskie, promocje książek, wystawy prac miejscowych twórców-amatorów oraz konkursy.

Miejska Biblioteka Publiczna im M. Wańkowicza szeroko działa w ramach ogólnopolskich akcji: „Cała Polska Czyta Dzieciom”, „Tydzień Bibliotek”, „Czytelmania” czy „Międzynarodowe Dni Książki dla Dzieci”.

Kalendarz wydarzeń

listopad 2022

pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
1
2
3
  • Muzeum otwarte dla g…
4
5
6
7
8
9
10
  • Muzeum otwarte dla g…
11
12
13
14
15
16
17
  • Muzeum otwarte dla g…
18
19
20
  • Rozwadowski Targ Sta…
21
22
23
24
  • Muzeum otwarte dla g…
25
26
27
28
29
30