Wydawanie zaświadczeń o wniesieniu opłaty za zezwolenia na alkohol

 1. Jednostka odpowiedzialna
  Wydział Edukacji i Zdrowia
  37 – 450 Stalowa Wola
  ul. Wolności 9
  pok. 18
  tel.: 15 – 643-34-83
 2. Podstawa prawna
  • Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeksu postępowania administracyjnego (Tekst jednolity  DZ.U.2013, Poz. 267  ze zm. )
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (tekst jednolity  DZ.U.2014, Poz. 1628)
 3. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
  Podanie przedsiębiorcy w sprawie wydania zaświadczenia.
 4. Opłaty
  Dowód wpłaty – opłata skarbowa w wysokości 17,- zł ( wg ustawy o opłacie skarbowej – załącznik do ustawy Cz. II  poz. 21 ).
 5. Sposób i termin załatwienia sprawy
  7 dni od złożenia podania  –  zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
 6. Tryb odwoławczy

Nadchodzące wydarzenia

 • „Godziny przy piórze”

  1 maja 2017
 • Noc Muzeów

  1 maja 2017
 • Regionalny Konkurs „Dźwiękiem malowane”

  1 maja 2017

Zobacz Kalendarz Wydarzeń