Edukacja

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

22.02.2018

Rekrutacja do przedszkoli skierowana jest w pierwszej kolejności do dzieci mieszkających na terenie Miasta Stalowa Wola. Rodzice dzieci spoza Stalowej Woli będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, gdy po zakończeniu rekrutacji i zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkających w Stalowej Woli , w przedszkolach pozostaną wolne miejsca. Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zapisywanych […]

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 219/17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli

23.06.2017

Zarządzenie  Nr 219 /17 PREZYDENTA MIASTA STALOWEJ WOLI z dnia  22 czerwca 2017 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami)) […]

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 40/17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 17 lutego 2017 roku

24.02.2017

Zarządzenie Nr  40/17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia  17 lutego 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz promocji i organizacji wolontariatu Na […]

czytaj więcej

Zarządzenie Nr 5/17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 5 stycznia 2017 roku

05.01.2017

Zarządzenie Nr  5/17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu […]

czytaj więcej

Ogłoszenie o DODATKOWEJ REKRUTACJI dzieci do projektu pt.: „Przedszkole na dobry start – Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Stalowa Wola”

19.10.2016

Stalowa Wola, dnia 19 października 2016 r. Ogłoszenie o DODATKOWEJ REKRUTACJI dzieci do projektu pt.: „Przedszkole na dobry start – Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Stalowa Wola” Oś priorytetowa IX, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Okres realizacji projektu: 01.08.2016 r. – 31.08.2017 r. Koszt całkowity projektu: 599 […]

czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia

  • Dzień Pamięci 156. Rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

    19 stycznia 2019
  • Koncert karnawałowy Orkiestry Dętej MDK

    19 stycznia 2019

Zobacz Kalendarz Wydarzeń