Najnowsze informacje

Bezpłatne kursy komputerowe

20.07.2017

Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” rozpoczyna realizację projektu „Cyfrowy ekspert”, w ramach którego organizuje bezpłatne kursy komputerowe. Inicjatywa skierowana jest do osób w wieku 25 lat i więcej z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym (średnim) i/lub, osób w wieku 50 lat i więcej, które z własnej woli są zainteresowane zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji cyfrowych, osób wykazujących największą lukę kompetencyjną w zakresie TIK oraz posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych przez co najmniej 70% spośród 150 osób dorosłych (96 kobiet, 54 mężczyzn) z terenu powiatów niżańskiego, stalowowolskiego, leżajskiego, rzeszowskiego, tarnobrzeskiego i Miasta Tarnobrzeg, będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, uczestniczących w projekcie do końca czerwca 2018 r.

W ramach programu każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych i możliwość przystąpienia do egzaminów ECCC. Nabór trwa do 1 września 2017 roku.

Szczegółowe zasady udziału w kursach określa Regulamin naboru i rekrutacji. Dokumenty zgłoszeniowe, regulamin oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.stowarzyszeniencr.pl oraz w biurze Stowarzyszenia „Niżańskie Centrum Rozwoju”.

Projekt „Cyfrowy ekspert” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

Kalendarz wydarzeń

Październik 2019

pon wt śr czw pt sob nie
1
 • Wystawa czasowa „Wmi…
 • Spotkanie osiedlowe
 • Spotkanie z Tomaszem…
2
 • Wystawa czasowa „Wmi…
3
 • Wystawa czasowa „Wmi…
 • Spotkanie osiedlowe
4
 • Wystawa czasowa „Wmi…
 • III Festiwal im. Jan…
 • Uroczystości pogrzeb…
5
 • III Festiwal im. Jan…
 • Wystawa czasowa „Wmi…
 • Uroczystości pogrzeb…
 • Ogólnopolska Noc Bib…
6
 • III Festiwal im. Jan…
 • Wystawa czasowa „Wmi…
7
 • Wystawa czasowa „Wmi…
8
 • Wystawa czasowa „Wmi…
 • Grand Prix w Biegach…
 • Spotkanie osiedlowe
9
 • Wystawa czasowa „Wmi…
 • Spektakl muzyczny &q…
 • Spotkanie osiedlowe
 • Dyskusyjny Klub Ksią…
10
 • Wystawa czasowa „Wmi…
 • Spotkanie autorskie …
11
 • Wystawa czasowa „Wmi…
12
 • Wystawa czasowa „Wmi…
 • XXXI Mistrzostwa Sta…
13
 • Wystawa czasowa „Wmi…
14
 • Wystawa czasowa „Wmi…
15
 • Wystawa czasowa „Wmi…
16
 • Wystawa czasowa „Wmi…
17
 • Wystawa czasowa „Wmi…
18
 • Wystawa czasowa „Wmi…
19
 • Wystawa czasowa „Wmi…
 • Turniej singlowy z c…
 • Warsztaty literackie…
 • 76. Rocznica Niemiec…
 • Spotkanie autorskie …
20
 • Wystawa czasowa „Wmi…
 • Targ Staroci
 • Turniej singlowy z c…
 • Wernisaż wystawy Jac…
21
 • Wystawa czasowa „Wmi…
22
 • Wystawa czasowa „Wmi…
23
 • Wystawa czasowa „Wmi…
24
 • Wystawa czasowa „Wmi…
 • Spotkanie autorskie …
25
 • Wystawa czasowa „Wmi…
26
 • Wystawa czasowa „Wmi…
 • Dyskusyjny Klub Ksią…
27
 • Wystawa czasowa „Wmi…
 • Senior Cup
 • Wystawa czasowa „Wmi…
28
 • Wystawa czasowa „Wmi…
29
 • Wystawa czasowa „Wmi…
30
 • Wystawa czasowa „Wmi…
31
 • Wystawa czasowa „Wmi…