Najnowsze informacje

500 Plus: pamiętaj o złożeniu wniosku

26.07.2017

1 kwietnia minął rok odkąd uruchomiono program „Rodzina 500 Plus”. Rodzice, którzy w zeszłym roku złożyli wniosek o wypłatę świadczenia, muszą pamiętać, że wkrótce należy ponownie wypełnić dokumenty. Raz uzyskane 500 Plus nie jest dane bezterminowo. Jeśli beneficjenci programu nie dopełnią formalności, pieniądze nie zostaną wypłacone.

Wnioski o przyznanie 500 Plus są ważne przez rok – nie licząc ubiegłego roku, kiedy uruchomiono rządowy program. Wówczas wydłużono ten okres, by nie składać dokumentów dwa razy w roku. Wnioski składane od kwietnia 2016 roku, wygasają we wrześniu 2017 roku.  Nowe wnioski będzie można składać od 1 sierpnia 2017 roku. Świadczenie będzie przyznawane na kolejny okres świadczeniowy (12 miesięcy), czyli od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku. Nowy formularz wniosku już jest dostępny na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Wzór wniosku 500 plus oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stalowej Woli: Wzór wniosku 500 plus

Wniosek o świadczenie można złożyć w wieloraki sposób. Najwygodniejszą drogą jest uczynienie tego przez Internet za pomocą systemu Emp@tia, profilu zaufanego ePUAP, portalu usług elektronicznych ZUS lub bankowości internetowej. Dokumenty można również dostarczyć listem poleconym lub osobiście w Urzędzie Miasta. Wnioski będą przyjmowane przez pracowników Urzędu Miasta w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Wolności 9, w poniedziałek od godz. 7.30 do godz. 17.00, natomiast od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Rodzice, którym uda się przekazać wniosek najpóźniej z końcem sierpnia, mogą liczyć na środki już w październiku. Ci, którzy nie zdążą z wnioskiem we wrześniu i zrobią to miesiąc później, dostaną 500 Plus dopiero w listopadzie, ale z wyrównaniem za październik. Do programu można przystąpić w każdej chwili.

Przypomnijmy, że beneficjentami „Rodziny 500 Plus” są rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Świadczenie przysługuje wszystkim tym, którzy posiadają co najmniej dwoje dzieci. 500 zł co miesiąc wypłacane jest niezależnie od dochodu na drugie i każde kolejne dziecko. Rodziny, których dochód na osobę wynosi mniej niż 800 zł netto, mają prawo do uzyskania świadczenia nawet wtedy, kiedy mają tylko jedną pociechę. W tym celu muszą jednak udokumentować swoją sytuację finansową. Co ważne, do wniosku należy dołączyć informację dotyczącą dochodów za 2016 rok. W zeszłym roku świadczenia były przyznawane za rok 2014. Jest to istotna uwaga również ze względu na to, że w ubiegłym roku wzrosła płaca minimalna. O świadczenie na jedynaka mogą ubiegać się także rodzice i opiekunowie dziecka niepełnosprawnego. W ich przypadku kryterium dochodu przypadającego na osobę w rodzinie wynosi 1 200 zł netto. Należy pamiętać, że od 1 sierpnia 2017 r. odpowiednie oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny, składa czyli wypełnia i podpisuje osoba wnioskująca o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko a nie jak dotychczas członek rodziny, którego dotyczą dane zawarte w danych oświadczeniach.

W tym roku zostały wprowadzone niewielkie zmiany w programie „500 Plus”. Główne zasady przyznawania świadczeń pozostają bez zmian. Nowelizacja dotychczasowych przepisów dotyczy głownie wyeliminowania nielicznych, aczkolwiek niepożądanych zjawisk, które w uzasadniony sposób godziły w społeczne poczucie sprawiedliwości i praworządności. Zjawiska te polegały m.in. na dopasowywaniu przez rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, deklarowaniu niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka oraz pobieraniu świadczenia wychowawczego przez osoby niezamieszkujące w Polsce.

Kalendarz wydarzeń

Kwiecień 2019

pon wt śr czw pt sob nie
1
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Turniej Halowej Piłk…
2
 • VII Memoriał Sportow…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Turniej Halowej Piłk…
3
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Turniej Halowej Piłk…
4
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Turniej Halowej Piłk…
 • Spotkanie autorskie …
5
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
6
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Międzypokoleniowe wa…
7
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Wernisaż fotografii …
8
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
9
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
10
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Dyskusyjny Klub Ksią…
11
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Witrynowe powitanie …
12
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Grand Prix w Biegach…
 • Warsztaty komiksu – …
13
 • Wystawa malarstwa El…
 • X Memoriał Tadeusza …
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Warsztaty komiksu – …
 • IV Turniej Szachowy …
 • Warsztaty literackie…
 • Dyskusyjny Klub Ksią…
 • Jarmark Wielkanocny
 • Dzień Turysty "…
14
 • X Memoriał Tadeusza …
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Rodzinna niedziela w…
15
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
16
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
17
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
18
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
19
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
20
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Moto święconka
21
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
22
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
23
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
24
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
25
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
26
 • Wystawa malarstwa El…
 • IV Stalowowolski Fes…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Harcerska Gra Tereno…
 • Obchody Święta Saper…
 • Warsztaty animacji p…
27
 • IV Stalowowolski Fes…
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Drzewko za makulatur…
 • Harcerska Gra Tereno…
 • „Polszczyzna bez taj…
 • Koncert z okazji 20-…
28
 • IV Stalowowolski Fes…
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Harcerska Gra Tereno…
 • Rozstrzygnięcie III …
29
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Gałązka Sosny (kultu…
30
 • Wystawa malarstwa El…
 • Wystawa fotograficzn…
 • „Wikingowie w Polsce…
 • Czwartki lekkoatlety…
 • Spotkanie poetyckie …
 • Finisaż wystawy mala…