Najnowsze informacje

500 Plus: pamiętaj o złożeniu wniosku

26.07.2017

1 kwietnia minął rok odkąd uruchomiono program „Rodzina 500 Plus”. Rodzice, którzy w zeszłym roku złożyli wniosek o wypłatę świadczenia, muszą pamiętać, że wkrótce należy ponownie wypełnić dokumenty. Raz uzyskane 500 Plus nie jest dane bezterminowo. Jeśli beneficjenci programu nie dopełnią formalności, pieniądze nie zostaną wypłacone.

Wnioski o przyznanie 500 Plus są ważne przez rok – nie licząc ubiegłego roku, kiedy uruchomiono rządowy program. Wówczas wydłużono ten okres, by nie składać dokumentów dwa razy w roku. Wnioski składane od kwietnia 2016 roku, wygasają we wrześniu 2017 roku.  Nowe wnioski będzie można składać od 1 sierpnia 2017 roku. Świadczenie będzie przyznawane na kolejny okres świadczeniowy (12 miesięcy), czyli od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku. Nowy formularz wniosku już jest dostępny na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Wzór wniosku 500 plus oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stalowej Woli: Wzór wniosku 500 plus

Wniosek o świadczenie można złożyć w wieloraki sposób. Najwygodniejszą drogą jest uczynienie tego przez Internet za pomocą systemu Emp@tia, profilu zaufanego ePUAP, portalu usług elektronicznych ZUS lub bankowości internetowej. Dokumenty można również dostarczyć listem poleconym lub osobiście w Urzędzie Miasta. Wnioski będą przyjmowane przez pracowników Urzędu Miasta w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Wolności 9, w poniedziałek od godz. 7.30 do godz. 17.00, natomiast od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Rodzice, którym uda się przekazać wniosek najpóźniej z końcem sierpnia, mogą liczyć na środki już w październiku. Ci, którzy nie zdążą z wnioskiem we wrześniu i zrobią to miesiąc później, dostaną 500 Plus dopiero w listopadzie, ale z wyrównaniem za październik. Do programu można przystąpić w każdej chwili.

Przypomnijmy, że beneficjentami „Rodziny 500 Plus” są rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Świadczenie przysługuje wszystkim tym, którzy posiadają co najmniej dwoje dzieci. 500 zł co miesiąc wypłacane jest niezależnie od dochodu na drugie i każde kolejne dziecko. Rodziny, których dochód na osobę wynosi mniej niż 800 zł netto, mają prawo do uzyskania świadczenia nawet wtedy, kiedy mają tylko jedną pociechę. W tym celu muszą jednak udokumentować swoją sytuację finansową. Co ważne, do wniosku należy dołączyć informację dotyczącą dochodów za 2016 rok. W zeszłym roku świadczenia były przyznawane za rok 2014. Jest to istotna uwaga również ze względu na to, że w ubiegłym roku wzrosła płaca minimalna. O świadczenie na jedynaka mogą ubiegać się także rodzice i opiekunowie dziecka niepełnosprawnego. W ich przypadku kryterium dochodu przypadającego na osobę w rodzinie wynosi 1 200 zł netto. Należy pamiętać, że od 1 sierpnia 2017 r. odpowiednie oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny, składa czyli wypełnia i podpisuje osoba wnioskująca o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko a nie jak dotychczas członek rodziny, którego dotyczą dane zawarte w danych oświadczeniach.

W tym roku zostały wprowadzone niewielkie zmiany w programie „500 Plus”. Główne zasady przyznawania świadczeń pozostają bez zmian. Nowelizacja dotychczasowych przepisów dotyczy głownie wyeliminowania nielicznych, aczkolwiek niepożądanych zjawisk, które w uzasadniony sposób godziły w społeczne poczucie sprawiedliwości i praworządności. Zjawiska te polegały m.in. na dopasowywaniu przez rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, deklarowaniu niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka oraz pobieraniu świadczenia wychowawczego przez osoby niezamieszkujące w Polsce.

Kalendarz wydarzeń

Czerwiec 2019

pon wt śr czw pt sob nie
1
 • Otwarty Turniej Dzie…
 • Ogólnopolski Turniej…
 • Miejski Dzień Dzieck…
2
 • Teatralny Dzień Dzie…
 • V Podkarpackie Pokaz…
 • Otwarty Turniej Dzie…
 • Ogólnopolski Turniej…
 • Dzień Dziecka w Sece…
 • Piknik z okazji Dnia…
3
 • Ogólnopolski Turniej…
4
 • Ogólnopolski Turniej…
 • Spotkanie autorskie …
5
 • Spotkanie autorskie …
 • Zawody Lekkoatletycz…
6
 • Czwartki lekkoatlety…
7
 • Rodzinny Piknik Kocy…
 • Maraton czytania
 • Wernisaż 40-tej Jubi…
 • Premiera spektaklu &…
8
 • Turniej Singlowy z c…
 • Międzypokoleniowy tu…
 • Otwarty Turniej Dzie…
 • Dyskusyjny Klub Ksią…
 • Turniej Piłki Nożnej…
9
 • Turniej Singlowy z c…
 • Otwarty Turniej Dzie…
 • II Podkarpacki Rajd …
 • XIX Kapucyński Pikni…
 • Finał 2 Podkarpackie…
10
11
12
13
14
 • 80. Rocznica poświęc…
 • Warsztaty animacji p…
15
 • Trzeci Stalowowolski…
 • Stalowowolska Gra Mi…
 • II Otwarte Mistrzost…
 • 80. Rocznica poświęc…
 • Uroczystości organiz…
16
 • Targ Staroci
 • III Rodzinny Turniej…
 • Senior Cup
 • "Naukowa niedzi…
 • 80. Rocznica poświęc…
 • Uroczystości organiz…
17
18
19
 • Dyskusyjny Klub Ksią…
20
21
22
 • Turniej singlowy z c…
 • Festiwal YOUTHEST 20…
23
 • Turniej singlowy z c…
 • Prezentacja wydawnic…
24
25
26
27
 • Spotkanie autorskie …
28
 • Koncert w klimacie i…
29
30